Kavassin telakoinnin aikana esiin tulleiden hidasteiden vuoksi, Kavassin purjehduskauden aloitus siirtyy. Kavassitoimikunnalla on vahva tarkoitus saada alus veteen vielä kauden 2019 aikana. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan työhön apukäsiä.